Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on Hoitola Etelätuuli T:men henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 22.5.2018.


1. Rekisterinpitäjä
Hoitola Etelätuuli T:mi (y-tunnus 1935232-1), Eteläpuisto 12, 28100 Pori, 044-2883990, hoitolaetelatuuli@gmail.com


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tiia Maja-Salminen 044-2883990


3. Rekisterin nimi
Hoitola Etelätuuli asiakasrekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Palvelussuhteen hoitaminen:
•Asiakkaan käyntipäivämäärät hoidoissa
•Käytetyt tuotteet hoidoissa
•Asiakkaan ostamat tuotteet kotihoitoon
•Allergiat, sairaudet, kontraindikaatiot tuotteille ja sähköisille hoidoille.
•Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito esim. peruutukset sairastapauksissa ja
muissa esteissä


5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi ja puhelinnumero. Asiakasrekisteriä säilytetään 12 vuotta. Jos
asiakas ei ole käynyt hoidoissa sinä aikana uudelleen, rekisteri
anonymisoidaan. Rekisterin päivittämisestä huolehditaan asiakaskäynnin
yhteydessä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä palvelun käyttäjältä
itseltään ensimmäisen käyntikerran yhteydessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Asiakasrekisterin
sisältämät tiedot ovat ainoastaan yrityksen omassa käytössä.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekisterin
turvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan hyvän
tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Asiakasrekisterin käyttöön ovat
oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on oikeus käsitellä työnsä puolesta
asiakastietoja. Työntekijät noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja
salassapitovelvollisuutta.


10. Tarkastusoikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa
asiakasrekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjältä.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista
rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä.
Evästekäytäntö
Mitä evästeet ovat?
Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain
lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics –palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.
Lue lisää: ChromeWindows ExplorerFirefoxSafari

Jaa tämä sivu